Johanna van der Schaft 

Awakeshaker

Veerkrachttraining

Veerkracht gaat om vitaliteit, wijsheid en leren omgaan met de illusie van een maakbaar jij en maakbare wereld.

Veerkracht is het vermogen om je staande weten te houden tijdens tegenslagen en veranderingen. Veerkracht is het vermogen om na zware inspanning of een uitdagend project weer snel helemaal jezelf te kunnen zijn.

Elke organisatie heeft mensen nodig die in hun eigen kracht staan, die geïnspireerd zijn en het verschil weten te maken. De kracht van mensen is in potentie onvoorstelbaar groot en dat is het sterkste instrument dat uw organisatie heeft. Voor mij zijn mensen het échte kapitaal van een organisatie en de samenleving. Elk mens is uniek. Geen bedrijf of samenleving kan zonder mensen die geloven ín en weten van hun éigen kracht en bezieling.

En tegelijk is het een delicate kwestie omdat juist die mensen die met hart en ziel hun werk doen, het meest kwetsbaar zijn voor burn-out. Juist die harde werkers die het verschil willen maken en nooit schromen om een tandje bij te zetten, vergeten vaak hun eigen grenzen aan te geven.

Veerkracht is flexibiliteit en soepelheid.
Hoe staat het met jouw veerkracht? Weet jij de balans te houden in je drukke leven? Of sta je continue onder druk en ervaar je veel spanning? Is de rek er eigenlijk al helemaal uit en probeer je domweg te overleven? En waar komt dat eigenlijk door?

In de veerkrachttrainingen krijg je hier inzicht in en handvatten aangereikt hoe je de balans weer terugkrijgt in je leven, hoe je uit de ban van de maakbaarheid stapt, zélf weer de regie gaat voeren en moeiteloos je doelen bereikt.

 

Met veerkracht kun je iedere uitdaging aan.

Ik help teams om een nieuwe weg in te slaan en deze te bestendigen zodat het potentieel optimaal wordt benut. Ik werk met mensen die nieuwsgierig zijn naar nieuwe manieren van leven en denken. Die klaar zijn voor een paradigmashift!

Ik neem je mee op een reis, waar je onderzoekt, ondervindt, en helder krijgt wat jou werkelijk drijft, door welke patronen jij je laat leven en waarom je elke keer weer dezelfde blokkades op je pad vindt. Dit doe ik met de overtuiging dat zelfkennis en bewustwording de grondslag zijn van alle verdiepings- en veranderprocessen.

 

We gaan aan de slag met de volgende thema’s:

–   Waar haal ik de energie nog vandaan? Ik wil heel veel maar loop tegen mijn eigen grenzen aan.

–   Hoe overleef ik een wereld die steeds sneller gaat en waar de werkdruk alleen maar toeneemt?

–   Waar haal ik mijn zingeving vandaan?

–   Keer op keer loop ik tegen dezelfde obstakels aan, hoe kan dat?

–   Ik zit vast en heb geen idee welke kant ik op kan/moet bewegen.

–   Hoe luister ik beter naar mijzelf?

–   Vanuit je eigen authentieke kracht in het leven te staan.

–   Je bewust worden van je beperkende overtuigingen en hoe je je gedragsvrijheid kunt vergroten.

–   Keuzes maken vanuit je eigen kracht en inzicht die bij jou passen.

 

Het resultaat van de training

In de training maken teams een grote transformatie door en aan het einde van het traject zijn de mensen weer geïnspireerd, zien ze mogelijkheden en voelen ze zich gecommitteerd. De veerkracht, slagkracht en daadkracht binnen de organisatie nemen enorm toe en daardoor de bedrijfsresultaten. Mensen tonen eigenaarschap, nemen verantwoordelijkheid, tonen commitment en zijn proactief.

 

Wil jij meer in balans komen met jezelf waardoor je weer van het leven leert genieten? Zonder dat je je ambities uit het oog verliest overigens. Je doelen bereiken zonder er zo hard voor te moeten werken?
Dat gaat je lukken met veerkracht.

Vitaliteit

Het ontwikkelen van veerkracht begint bij je vitaal voelen.

Iedereen weet uit ervaring dat wanneer jij je vitaal voelt, jij de wereld en alles wat erop je af komt aan kan. Dat je dan geestelijk en lichamelijk in staat bent om ‘ervoor te gaan’ en te doen wat je wilt doen.
Elke organisatie zou een vitaliteitsbeleid moeten hebben. Helaas blijkt dit in de praktijk te weinig het geval.
Je vitaliteit wordt voortdurend beïnvloedt door alles wat er dagelijks op je af komt. Er wordt veel van je gevraagd én je vraagt veel van jezelf. Helaas voelen steeds meer mensen zich overweldigt door dit alles. Veel mensen zijn moe, de rek is eruit, en ze vragen zich af waar ze de energie voor een nieuwe (werk) dag nog vandaan kunnen halen.

Herken jij dit?

–   Je voelt je regelmatig gestrest, overweldigd of prikkelbaar.

–   Je piekert, vergeet je afspraken, schuift dingen op de lange baan of reageert niet adequaat op wat er van
je wordt gevraagd.

–   Je vraagt je regelmatig af hoe je boel goed kunt blijven managen.

–   Je voelt je meer dan eens lusteloos en/ of slaapt regelmatig slecht.

Dan is de kans groot dat de rek er bij jou uit begint te gaan en het de hoogste tijd is om actie te ondernemen. En laat het niet te ver komen want voor je het weet zit je in een burn-out. Maar ook dan kan ik je helpen om weer optimaal mee te doen op je werk.

Hoe Freek uit zijn burnout kwam

Toen Freek bij mij kwam was hij al een aantal weken thuis. Hij was doorverwezen door de P&O manager. Samen zijn we gaan kijken wanneer de eerste klachten ontstonden. Alle lichamelijk en geestelijke klachten hebben we in kaart gebracht. Een eerste stap is vervolgens om de situatie te accepteren voor wat het is. Mensen zijn vaak geneigd om te lang te blijven vechten. Je burn-out is het gevolg van een doorgedraaid stres ssysteem. Je lijf en brein zijn totaal ontregeld. Eerst moet je fysiek weer op peil komen. Dit kan door bijvoorbeeld dagelijks een kleine wandeling te maken. Als je lichaam weer een beetje meedoet kun je kijken naar jouw eigen gedrag waardoor de situatie is ontstaan. Freek had niet in de gaten dat zijn liefde voor het oplossen van complexe vraagstukken ook zijn achilleshiel was. De kick die hij hier uit kreeg, maakte dat hij maar door ging. Hij was zich niet bewust in een overdrive terecht gekomen te zijn. Door samen zijn gedrag onder de loep te nemen leerde hij, onder andere, zijn grenzen aan te geven. Hij werd zich bewust welke gedragspatronen ondermijnend waren en kreeg inzicht in wat voor hem werkte en wat niet. Na verloop van tijd was Freek weer voor 100% aan het werk. Hij weet nu beter hoe hij om moet gaan met werkdruk en hoe zijn eigen gedrag hierin kan sturen.

Wil je zelf weten hoe een burn-out ontstaat en of jij de gevarenzone bent beland? En wat je zou kunnen doen als bij jou de rek er al flink uit is?

Klik hier om mijn ‘e-book’ te lezen.

Je kunt mij natuurlijk ook bellen dan kijken we samen wat er voor jou nodig is om jouw vitaliteit weer te herstellen.

Module Vitaliteit is specifiek gericht op het behouden en herstellen van je vitaliteit en veerkracht. Het is uitermate geschikt voor mensen die zich vitaler en veerkrachtiger willen voelen, voor mensen die merken dat ze ‘er niet heel veer meer bij kunnen hebben’ en voor mensen die helaas al in een burn-out terecht zijn gekomen.

Ik bied dit programma in organisaties waar de werkdruk hoog is om uitval van mensen door te veel stress en burn-out te voorkomen.

Dit programma is ook geschikt voor open inschrijvingen, voor mensen die op eigen initiatief hun veerkracht willen herstellen en behouden.

Tevens is dit ook een programma voor wanneer je in burn-out zit. Voor jou begint veerkrachttraining dan met een op een coaching sessies en veel persoonlijke aandacht.

Klik hier om naar aanbod te gaan en zie wat ik voor jou of jouw organisatie kan betekenen.

Wijsheid

Wijsheid & zingeving zijn een groot goed om in huis te hebben in een wereld waarin ons leven voortdurend onder spanning staat vanwege de impact van de markt, de overheid en de systeemdruk.
Je wordt ‘gebombardeerd’ door data en informatie over wie je zou moeten zijn en hoe je te gedragen om een succesvol leven te krijgen. De werkelijkheid, echter, blijkt niet onder controle gebracht te kunnen worden door nog meer regels en controlemechanismen. Het maakt teams en mensen kapot.
Ik maak dit keer op keer mee in organisaties.
Weer leren sámen werken, naar elkaar luisteren, van elkaar leren en op elkaar afstemmen maakt het verschil.

 

–   Hoe bepaal je nog jouw koers? Hoe bepaalt het team, de organisatie nog haar koers?

–   Wat is zinvol voor jou, voor het team, voor de organisatie? Wat vind jij belangrijk? Jullie? Niet om te bereiken maar om te ontdekken en zo tot optimale samenwerking te komen.

 

Ik werd benaderd door een teamleider van een middelgrote organisatie. Hij zat met de handen in het haar, in het team heerste enorm veel wantrouwen naar het MT. Wat er ook werd ondernomen om dit wantrouwen weg te nemen, het maakte de situatie er niet beter op. Na een gesprek met de teamleider en de mensen uit het team werd het duidelijk dat mensen zich niet gehoord voelden en zich daarom wantrouwend opstelde. Ik heb toen een ‘wijsheidscirkel’  georganiseerd waar iedereen in de gelegenheid werd gesteld, ook het MT, om zich uit te spreken over wat hun dwars zat, wat er voor hun niet werkte en hoe ze het anders zouden willen. Deze sessie klaarde de lucht en bracht rust. Iedereen voelde zich gehoord en  konden we aan de slag met het opbouwen van een hecht team waar samenwerken, naar elkaar luisteren en gehoord worden centraal stonden.

 

Eén van mijn motto’s is: Wie zichzelf durft te leren kennen in de diepst en breedst mogelijke zin, heeft oneindige mogelijkheden! Zelfkennis en bewustwording zijn de grondslag zijn van alle verdiep- en veranderprocessen.

 

In de module wijsheid leer je jouw innerlijke wijsheid  en die van je team te (her)ontdekken. Je gaat jezelf verrassen met jouw eigen wijsheid en hoe deze kan bijdragen aan een vitaal team, een vitale organisatie. Het team gaat leren dat de wijsheid in het midden ligt en hoe die wijsheid benut kan worden voor jezelf én voor het team. Je gaat leren om van elkaar te leren en over jezelf, naar elkaar te lúisteren en naar jezelf.

 

Dit is een fantastische module voor mensen en organisaties die nieuwsgierig zijn naar nieuwe manieren van werken en leven en klaar zijn voor een paradigmashift. Een frisse wind erdoor!

 

Wil je weten wat een wijsheid & zingevingstraject voor jou of je organisatie kan betekenen klik dan hier om naar het aanbod te gaan.

The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from the old ones ( John Keynes)

Maakbaarheid

In de ban van de maakbaarheid?

We leven in een hyperactieve wereld van ongekende mogelijkheden. De prestatiemaatschappij!

’Alles kan, als je het maar wilt’ is het moto. ‘Hoe gaat het? ‘vragen we een collega of vriend(in) die we tegen komen. Het antwoordt varieert negen van de tien keer van ‘ja druk, druk’ tot ‘lekker druk.’  Druk is goed… Is dat zo? Steeds meer mensen hebben last van burn-out verschijnselen of een depressie.
Hoe kan dat in een tijd waar ‘alles kan als je het maar wilt?’ Veel mensen zijn vermoeid of zelfs uitgeput geraakt van het aldoor succesvol moeten zijn en de inspanning zichzelf te moeten worden.

Tony Crabbe, een Engelse bedrijfspsycholoog, schrijft ‘Het is niet eenvoudig om de drukte de baas te worden maar het is een strijd waard om gestreden te worden.’

Drukte is veelal iets wat je zelf ervaart omdat je je overstelpt voelt. Het idee loslaten dat je álles kunt doen als je je tijd maar goed indeelt en benut, is voor heel veel mensen een grote opgave en toch is dit de eerste stap om uit de ban van de maakbaarheid te kunnen stappen.

Tijd voor een paradigmashift: “Less is more!”

 

Kan jij je overgeven aan het feit dat veel in het leven niet maakbaar is?

In de ban van de maakbaarheid is een onderdeel van de veerkrachttraining die ik bied. Klik hier om naar aanbod te gaan om te zien wat ik voor jou of jouw organisatie kan betekenen.

Module Maakbaarheid staat in het teken van echt gaan snappen wat de inhoud om te leven in een maatschappij die aan de vooravond staat van een exponentiële groeicurve.

Onze werkelijkheid is radicaal aan het veranderen.

 

Bijna één miljoen mensen kampen met burn-out klachten. Veel mensen vinden hun werk mentaal zwaar en belastend. Het meeste ziekteverzuim is een gevolg van depressie of overspannenheid.

En het erge is: er rust een enórm taboe op werkstress, het is amper bespreekbaar!

De module maakbaarheid gaat niet over symptoombestrijding, het zoveelste kunstje leren om toch maar door te gaan.

Deze module staat in het teken van “niet zozeer wat je allemaal nog moet doen, maar wat je nu kunt laten.”
Als je wilt kunt hier  klikken om mijn ‘e-book’ te lezen, volgens mij ga je heel veel herkennen van wat ik daar schrijf.

Aanbod

Het veerkracht programma kan in zijn geheel gevolgd worden maar ook in modules.
In het hele programma komen alle modules aan de orde: Vitaliteit, Wijsheid en Maakbaarheid.
Ben je meer geïnteresseerd in één module dan is dat natuurlijk mogelijk.

 

Module Vitaliteit is specifiek gericht op het behouden en herstellen van je vitaliteit en veerkracht. Het is uitermate geschikt voor mensen die zich vitaler en veerkrachtiger willen voelen, voor mensen die merken dat ze ‘er niet heel veer meer bij kunnen hebben’ en voor mensen die helaas al in een burn-out terecht zijn gekomen.
Ik bied dit programma in organisaties waar de werkdruk hoog is om uitval van mensen door te veel stress en burn-out te voorkomen.
Dit programma is ook geschikt voor open inschrijvingen, voor mensen die op eigen initiatief hun veerkracht willen herstellen en behouden.

Tevens is dit ook een programma voor wanneer je in burn-out zit. Voor jou begint veerkrachttraining dan met één op één coaching sessies en veel persoonlijke aandacht.

 

De module wijsheid staat in het teken van weer leren sámen werken, naar elkaar luisteren, van elkaar leren en op elkaar afstemmen. Je leert  jouw innerlijke wijsheid  en die van je team te (her)ontdekken. Je gaat jezelf verrassen met jouw eigen inzichten en  wijsheid en hoe deze kan bijdragen aan een vitaal team, een vitale organisatie. Het team gaat leren dat de wijsheid in het midden ligt en hoe die wijsheid benut kan worden voor jezelf én voor het team.
Dit is een fantastische module voor mensen en organisaties die nieuwsgierig zijn naar nieuwe manieren van werken en leven en klaar zijn voor een paradigmashift. Een frisse wind erdoor!

 

Module Maakbaarheid staat in het teken van echt gaan snappen wat de inhoud om te leven in een maatschappij die aan de vooravond staat van een exponentiële groeicurve. Onze werkelijkheid is radicaal aan het veranderen. We zijn allemaal opgegroeid in een tijdperk lineaire groei en moeten onszelf opnieuw zien uit te vinden hoe om te gaan met exponentiële groei. Hoe ga dit bijhouden?

Bijna één miljoen mensen kampen met burn-out klachten. Veel mensen vinden hun werk mentaal zwaar belastend. Het meeste ziekteverzuim is een gevolg van depressie of overspannenheid.

 

En het erge is: er rust een enórm taboe op werkstress, het is amper bespreekbaar!
De module maakbaarheid gaat niet over symptoombestrijding, het zoveelste kunstje leren om toch maar door te gaan. Deze module staat in het teken van “niet zozeer wat je allemaal nog moet doen, maar wat je nu kunt laten.”
Je kunt hier klikken om mijn ‘e-book’ te downloaden, volgens mij ga je heel veel herkennen van wat ik daar schrijf.

 

Alle modules en de veerkrachttraining vinden zoveel mogelijk plaats op een rustige locaties altijd bij jou in de buurt.
Met het motto: “Er is geen wifi in het bos, maar je vindt er wel verbinding.” (bron Bits, Bytes & Bewustzijn, Yfke Laansta)

 

Ben jij of je organisatie geïnteresseerd in wat ik te bieden heb dan kun je hier je bericht of telefoonnummer achterlaten. Ik neem dan binnen 72 uur contact met je op dan kijken we samen wat ik voor jou of je organisatie zou kunnen beteken.

Partners

Intention Academy

In samenwerking met de Intention Academy zet ik mij in om de (collectieve) wijsheid, moed, helderheid en daadkracht van professionals, teams en organisaties te vergroten.
Door pragmatisch te werken aan relevante en actuele zaken uit de dagelijkse praktijk.

Voor meer info › www.intentionacademy.org

Ter inspiratie: Cirkel van Verandering, Steffan Seykens en Guido van de Wiel

Pontes assessment & Development

In samenwerking met Pontes assessment & Development coach en begeleid ik hoogopgeleide professionals in de zakelijke dienstverlening en technische sector.

Pontes creëert impact en meerwaarde als facilitator van meting en ontwikkeling van werkondernemerschap. Binnen organisaties en voor en tussen professionals.

Voor meer info › www.pontesgroup.com


Johanna (1955)!

“Be all you can be and do… makes the difference…”

 

.

Voor mij zijn mensen het échte kapitaal van een organisatie en de samenleving. Elk mens is uniek. Geen bedrijf of samenleving kan zonder mensen die geloven ín en weten van hun éigen kracht en bezieling.
Ik heb hart voor wat mensen beweegt en in beweging brengt.

Sinds 1998 bied ik mensen, in alle lagen van de organisatie, van bestuurders tot uitvoerders, een integrale ‘down to earth’ aanpak op het gebied van vitaliteit, veerkracht, zingeving en bewustzijnsontwikkeling.  Hiermee leer ik mensen optimaal en vitaal mee te kunnen blijven doen in deze hectische wereld.
Ik ben opgeleid en heb ervaring in o.a. Integrale- en Oosterse psychologie en filosofie, Spiral Dynamics, Theory U, Transactionele Analyse, Systemisch werk, Positieve Psychologie, Vitaliteitstraining. Verder heb ik meer dan 35 jaar ervaring in meditatie, mindfulness, yoga en als astroloog. In combinatie met een flinke dosis levenservaring geeft dit alles mij de ingang om gedegen aanpak te bieden.

Gedrevenheid is mij zeker niet vreemd, van jongs af aan hield ik wel van een uitdaging en was ik geneigd tot uitersten te gaan. Ik heb altijd keihard gewerkt om mezelf te ontwikkelen en mijn doelen te bereiken.  Daarnaast deed ik de nodige avondstudies. Door een samenloop van omstandigheden kwam er in 1980 een flinke kink in de kabel en raakte ik, zoals ik het zelf noem, in een existentiële crisis. Het zette mijn leven op de kop. Ik heb  deze uitdaging opgepakt. Ik ging op reis en kwam in aanraking met bijzondere  mensen en culturen. Ik heb veel geleerd  en ervaren van de mensen in inheemse culturen, hoe zij zichzelf  en hun cultuur vitaal houden en zich van binnenuit kunnen blijven vernieuwen. Deze ontmoetingen hebben mijn leven en werk enorm verrijkt.
Ik ging mij verdiepen in de Oosterse filosofie, in yoga en meditatie. Ik begon te leren dat heel veel dingen vanzelf gaan wanneer ik ophield de lat voortdurend te hoog te leggen. Voor wie deed ik dit eigenlijk?

Reizen is mijn grote passie. Ik heb een voorkeur voor onbetreden paden! Daarmee maak ik het mijzelf niet altijd gemakkelijk maar ik kan het niet laten. Ik ben een idealist en een generalist met specialismen.
Naast mijn avontuurlijke en nieuwsgierige aard ben ik een ervaren (ultra) marathon loopster.

 

 

Heb je nog  vragen?  Stuur dan even een mailtje naar contact@johannavanderschaft.nl

en ik neem contact met je op.

 

Ik spreek je graag!

 

Johanna van der Schaft

Contact

Meer informatie of een verkennend gesprek?

 

Johanna van der Schaft – 06 15 15 26 22

Linked_in