Johanna van der Schaft 

Awakeshaker

Radicaal!

Wie zichzelf wil leren (her)ontdekken in de diepste en breedst mogelijke zin, heeft oneindige mogelijkheden!


Ik schud mensen, teams en organisaties wakker. Wakker schudden betekent voor mij de spiegel voor houden en recht op de essentie afgaan. Ik neem geen onnodige omwegen en zorg daarbij voor draagvlak.


Dit doe ik in de overtuiging dat zelfkennis en bewustwording de grondslag zijn van alle verdiepings- en veranderprocessen. Ik werk met mensen die nieuwsgierig zijn naar nieuwe manieren van leven, werken en denken en hiervoor verantwoordelijkheid willen nemen. Die klaar zijn voor een paradigmashift!


lk zie elk mens, ieder team en elke organisatie als uniek. Ik bied trajecten aan die op maat gesneden zijn. Centraal staat daarin: het onderzoeken en ondervinden door welke patronen u zich laat leiden en helder te krijgen wat u drijft.
Ik laat u ervaren waar u vastzit in oude systemen en ik neem u mee in het ontdekken van een nieuw en ruim perspectief.


Een perspectief waarin u moeiteloos tot vruchtbare prestaties komt, creëert vanuit visie en vertrouwd op uw eigen kracht.

Visie

“We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time…”

Het leven is een reis, geniet van het onderweg zijn, het aankomen en het weer op pad gaan! Leer laveren tussen richting en structuur geven én open staan voor de natuurlijke cycli van vernieuwing, bestendiging en loslaten. Juist tegelijkertijd openstaan met vertrouwen én richting geven met daadkracht is wat ons leven zo bijzonder maakt.

Het gaat erom dat je wéét dat hoe je leeft en werkt ertoe doet. Hoe je onderweg bent maakt het verschil. Doelen halen zich dan vanzelf wel!

Het is natuurlijk prima om wensen en doelen te hebben, maar niet als het hebben van die ‘drive’ een karikatuur van jezelf maakt. Daarmee verlies je je authenticiteit en het kan je uitputten. Je bent op je best, wanneer jij helder hebt door welke patronen en overtuigingen jij je líet leven. Ik noem dat ‘je huiswerk’ gedaan hebben en weten wat jou écht drijft en je tomeloze energie geeft.

Radicale draai!

Organisaties draaien om mensen.

Bedrijfstrainingen
Elk bedrijf of instelling  heeft mensen nodig die in hun eigen kracht staan, die geïnspireerd zijn en het verschil weten te maken. De kracht van mensen is in potentie onvoorstelbaar groot en dat is het sterkste instrument dat uw  organisatie heeft.

Ik help een nieuwe weg in te slaan en deze te bestendigen waarmee het potentieel optimaal wordt benut.
Te vaak zie ik dat mensen na een leertraject terugvallen in oud gedrag. Ik ga voor een werkelijk paradigmashift. Dit vraagt om radicaal het roer om te durven gooien: de uitdaging aangaan om daadwerkelijk oude gedragspatronen onder de loep te nemen en te verleggen.
Alleen wanneer mensen bewust zijn door welke  patronen en overtuigingen zij zich laten leiden, kunnen teams en organisaties   daadwerkelijk veranderen. En dat leidt tot veel concrete resultaten:

 • Het inspelen op de uitdagingen van steeds sneller veranderende omstandigheden wordt veel makkelijker.
 • Mensen en teams durven zich buiten de comfortzone van hun gewoontes en routines te begeven en zij ervaren daardoor een grotere vrijheid van handelen.
 • De veerkracht, slagkracht en daadkracht binnen de organisatie nemen enorm toe en daardoor de bedrijfsresultaten.
 • Mensen tonen eigenaarschap, nemen verantwoordelijkheid, tonen commitment en zijn proactief.
 • Het zelfsturend vermogen van mensen en teams neemt enorm toe, in plaats van te worden geleefd door de waan van de dag.
 • Meer ruimte voor authenticiteit en inzetten van het natuurlijke talent.

Hoe pak ik het aan?

Mijn aanpak is voornamelijk systemisch en ik werk vanuit verschillende invalshoeken om zo gemakkelijk te kunnen inspelen op de behoeften die er in alle lagen van de organisatie spelen. Mijn werkwijze kenmerkt zich door korte, krachtige trajecten zodat vervolgens de mensen / teams zelf krachtig verder kunnen.
Instrumenten die ik inzet om tot optimaal resultaat te komen zijn onder andere een samenwerking scan en wijsheid- en intentie cirkels.

 • De samenwerking scan geeft inzicht in het voorkeursgedrag van mensen in samenwerking situaties. Leren weten en herkennen wanneer reactiepatronen functioneel zijn en wanneer niet is een essentiële stap naar het vergroten van  inzicht in en herkenning van de eigen functionele en disfunctionele gedragspatronen.
 • De Intentie cirkel faciliteert op grondige wijze cultuur- en gedragsverandering. Het is een krachtig instrument om mensen wakker te schudden en te helpen  volledig in contact te komen met hun kwaliteiten, talenten en drijfveren.
 • Een systemische aanpak kenmerkt zich onder andere door het zichtbaar maken van de onderliggende (en veelal ondermijnende) patronen die in teams en organisaties aanwezig zijn. Het herkennen van deze patronen en ze onder ogen kunnen zien vormt een uitgangspunt voor verandering. Veelal ontstaat er een totaal nieuwe dynamiek in een team doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de innerlijke plek van waaruit mensen handelen.

Ik werk  bij voorkeur in-house en ik combineer dit soms met enkele sessies op locatie. Samen met u bepalen we, afgestemd op de situatie, de exacte duur van het traject en de route op hoofdlijnen.
In sommige trajecten werk ik samen met gerenommeerde partners.

The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from the old ones ( John Keynes)

Radicaal overstag

‘Alle grote ontdekkingen vloeien voort uit een intens beleefde innerlijke reis’

Persoonlijke leertrajecten

Ik neem je mee op een reis, waar je onderzoekt, ondervindt, en helder krijgt wat jou werkelijk drijft, door welke patronen jij je laat leven en waarom je elke keer weer dezelfde blokkades op je pad vindt. Dit doe ik met de overtuiging dat zelfkennis en bewustwording de grondslag zijn van alle verdiepings- en veranderprocessen.
Ik werk met mensen die nieuwsgierig zijn naar nieuwe manieren van leven en denken. Die klaar zijn voor een paradigmashift!

In een aantal één op één sessies werken we toe naar concrete resultaten zoals:

 • Meer vanuit je eigen authentieke en inspiratieve kracht in het leven staan.
 • Je bewust zijn van je beperkende overtuigingen en hoe je je gedragsvrijheid kunt vergroten.
 • Keuzes maken vanuit je eigen kracht en inzicht.
 • Je vitaler voelen met een grotere innerlijke rust en helderheid.
 • Je minder laten bepalen door alles wat er op je af komt vanuit de buitenwereld.
 • Het vinden van een nieuw perspectief waar passie en effectiviteit samen komen.

Als startpunt van een persoonlijk leertraject stel ik in de regel een kosmogram* op.
Dit is een persoonlijke routekaart, gebaseerd op je geboortemoment. Het is een dynamisch profiel dat je inzicht geeft in je eigen kracht en ontplooiingskansen. Het biedt inzicht in alles wat je aan potentieel in huis hebt en dat is vaak veel meer dan je denkt. Het maakt duidelijk welke wegen je kunt inslaan voor verdere positieve groei en welke patronen je vooruitgang belemmeren.

De persoonlijke leertrajecten zijn bij uitstek geschikt voor mensen die het gevoel hebben vastgelopen te zijn of in een burn-out terecht zijn gekomen of dreigen te komen.

*Een kosmogram coaching sessie kan ook los aangevraagd worden.

Radicale kijk!

In de ban van de maakbaarheid

We leven in een hyperactieve wereld van ongekende mogelijkheden. De prestatiemaatschappij!

’Alles kan, als u het maar wilt’ is het moto. ‘Hoe gaat het?‘ vragen we een vriend(in) die we tegen komen. Het antwoordt varieert negen van de tien keer van ‘ja druk, druk’ tot ‘lekker druk.’ Druk is goed… Is dat zo? Steeds meer mensen hebben last van burn-out verschijnselen of een depressie. Hoe kan dat in een tijd waar ‘alles kan als u het maar wilt?’ Veel mensen krijgen moeite met die prestatiedruk, de ziel raakt uitgeput en opgebrand, een
uitputtingsdepressie.

‘In de ban van de maakbaarheid’ is een open avontuur – workshop voor mensen die zich af beginnen te vragen ‘waar ben ik mee bezig?’ Die vermoeid of zelfs uitgeput zijn geraakt van het aldoor succesvol moeten zijn en de inspanning
zichzelf te moeten worden

Kunt u zich overgeven aan het feit dat veel in het leven niet maakbaar is?

Wilt u een avontuur aangaan en onderzoeken wat u drijft en hoe reëel dat is? En……uitvinden wat dan wel?

Als u bovenstaande herkent en geïnteresseerd bent neem dan graag contact met mij op.

Ik werk met kleine groepen van max. 7 deelnemers op een rustige en inspirerende (nader te bepalen) locatie.

 Voor teams én open inschrijvingen.

Duur: 2x 1 dag + 1 terugkom ochtend middag.

Partners

Intention Academy

In samenwerking met de Intention Academy zet ik mij in om de (collectieve) wijsheid, moed, helderheid en daadkracht van professionals, teams en organisaties te vergroten.
Door pragmatisch te werken aan relevante en actuele zaken uit de dagelijkse praktijk.

Voor meer info › www.intentionacademy.org

Ter inspiratie: Cirkel van Verandering, Steffan Seykens en Guido van de Wiel

Pontes assessment & Development

In samenwerking met Pontes assessment & Development coach en begeleid ik hoogopgeleide professionals in de zakelijke dienstverlening en technische sector.

Pontes creëert impact en meerwaarde als facilitator van meting en ontwikkeling van werkondernemerschap. Binnen organisaties en voor en tussen professionals.

Voor meer info › www.pontesgroup.com


toekomst navigatie achtergrond transparant 

Als associate van ToekomstNavigatie begeleid ik young professionals die het gevoel hebben vastgelopen te zijn,  in een burn-out dreigen te geraken of zijn geraakt en de behoefte voelen om ( weer) een duidelijke richting aan hun leven te geven.

Voor meer info › www.toekomstnavigatie-jr.com 

 

 

Johanna (1955)!

“Be all you can be and do… makes the difference…”

 

.

Voor mij zijn mensen het échte kapitaal van een organisatie en de samenleving. Elk mens is uniek. Geen bedrijf of samenleving kan zonder mensen die geloven ín en weten van hun éigen kracht en bezieling.

Ik ben een ervaren adviseur, coach, facilitator en trainer, met hart voor wat mensen beweegt en in beweging brengt. Sinds 1996, begeleid ik mensen, in alle lagen van de organisatie, van bestuurders tot uitvoerders, op het gebied van persoonlijke coaching, teamdynamica, het begeleiden van leiderschapstrajecten en cultuur- & organisatie ontwikkeling & vernieuwing.

Ik ben opgeleid en heb ervaring in o.a. Integrale- en Oosterse psychologie en filosofie, Spiral Dynamics, Theory U, Transactionele Analyse, Systemisch werk, Positieve Psychologie, Vitaliteitstraining en Mindfulness en ik heb 35 jaar ervaring als astroloog. In combinatie met een flinke dosis levenservaring geeft dit alles bij elkaar mij de ingang om een integrale ‘down to earth’ aanpak op het gebied van bewustzijnsontwikkeling, organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling te bieden.

Reizen is een grote passie van mij. Ik heb veel gebieden bezocht en ben zo in aanraking gekomen met bijzondere mensen en culturen. Deze ontmoetingen hebben mijn leven en werk enorm verrijkt. Ik heb een voorkeur voor onbetreden paden! Daarmee maak ik het mijzelf niet altijd makkelijk maar ik kan het niet laten. Ik ben een idealist en een generalist met specialismen.

Ik woon in Amsterdam, ik houd onder andere van avontuur, reizen en (ultra)marathons lopen.

Contact

Meer informatie of een verkennend gesprek?

Linked_in

Johanna van der Schaft – 06 15 15 26 22